Güne ışık tutan açık kaynak teknolojiler

Kapalı sistemler çözümleri her zaman kendi kurallarına göre yontar. Bu kurallar gerçek problemlere ait sistemlerin ihtiyaçlarını karşılayamaz. Açık kaynak teknolojilerse sadece bu bilgiyi vermekle kalmaz, aynı zamanda onları geliştiren toplulukların deneyimlerini de getirir.

Ceph

“Ceph mükemmel performans, dayanıklılık ve ölçeklenebilirlik için tasarlanan birleştirilmiş bir dağıtık veri depolama…

Kubernetes

“Kubernetes container içinde çalışan uygulamaların kurulumu, ölçeklenmesi ve yönetimi içindir.” Temel fikir,…

Linux

“Linux, bilgisayarlar, sunucular, mainframe’ler, mobil cihazlar ve gömülü sistemler için Unix benzeri, açık kaynaklı ve…

Prometheus

“Prometheus sistem monitoring ve alerting için bir araç kutusudur”. Herkes sistem monitoring’e makinelere ssh yapıp…

Grafana

“Grafana, nerde kayıtlı olurlarsa olsunlar, metrik bilgilerinizi sorgulamanızı, görselleştirmenizi ve onlardan uyarılar…

Go

“Go basit, güvenilir ve verimli yazılımlar geliştirmeyi kolaylaştıran açık kaynak kodlu bir programlama dilidir.” Go…

Python

“Python hızlı çalışmanızı ve sistemleri daha etkin şekilde entegre etmenizi sağlayan bir programlama dilidir” Artık…

Nginx

“nginx [encin eks] bir HTTP ve reverse proxy sunucusu, bir mail proxy sunucusu ve genel amaçlı bir TCP/UDP proxy…