Retina Data Teknoloji AŞ Gizlilik Politikası

Genel

Retina Data Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak siz ziyaretçilerimizin gizliliğinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle size ait verilerin Şirket tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında size gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğu hedefliyoruz.

Kişisel Veriler

Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte olup ürünlerimizin ve/veya hizmetlerimizin sizlere sunulması ve sizlere sağlanan bu hizmetlerin yürütülerek sizlere destek hizmeti sağlanması ve ilgilenebileceğiniz ürün ve hizmetlerimizden haberdar edilmeniz amaçları ile, internet sitesi üzerinden form doldurmak sureti ile Şirket ile paylaştığınız ad-soyad ve e-posta adresi verileriniz, Şirket tarafından otomatik olarak toplanmakta ve Kanun’un 5. maddesinin 2.fıkrasında ve GDPR’ın 6.maddesinde düzenlenen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

Kanun ve GDPR kapsamında kişisel verilerin korunması, işlenmesi, aktarılması ve saklanması hususları ile ilgili detaylı bilgiye, https://www.retinadata.com/tr/clarification-text/ linkinde yer alan Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik İleti

Ayrıca ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz diğer içerikler hakkında tarafınıza elektronik ileti gönderilmesini tercih etmeniz halinde, onay kutucuğuna verdiğiniz onay doğrultusunda anılan bilgi ve/veya haberleri tarafınıza iletebilmemiz adına bizlerle paylaşmış olduğunuz e-posta veriniz Şirket tarafından işlenmekte ve kullanılmaktadır. Gönderilen iletilerdeki seçenekler aracılığıyla söz konusu iletilerin durdurulmasını talep edebilirsiniz. Bu durumda söz konusu talebiniz Şirket tarafından yerine getirilecektir.

Bağlantılar

İnternet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar. Bağlantı verilen internet sitelerinde Şirket’in hiçbir kontrolü bulunmadığından Şirket’in sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.

Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Bağlantılı internet siteleri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız her türlü paylaşım ilgili internet sitesini işleten ve uygulanabilir mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından yapılan bilgilendirme, diğer bildirim ve belirlenen kurallara tabidir.

Değişiklik

Şirket, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik politikalarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Anılan değişiklik sonrası tarafınızca gerçekleştirilecek siteye yönelik kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin tarafınızca kabul edildiği anlamını taşıyacaktır.

Çerez Politikası

Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında web sitesi, çerezler aracılığıyla sizi tanımakta olup Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgilere ulaşmak için Çerez Politikası Metnimizi inceleyebilirsiniz.

Diğer Hususlar

Şirket tarafından hazırlanan işbu politika ve kişisel verilerin korunmasına yönelik hazırlanmış olan diğer politika, prosedür, metin ve ilkeler hep birlikte uygulanacak olup KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Ayrıca, Şirket’e ait internet sitesindeki hizmetleri kullanarak, Gizlilik Politikasında belirtilen hususları kabul etmiş sayıldığınızı ve Çerez Politikasının ve Aydınlatma Metninin işbu Gizlilik Politikasının ayrılmaz parçası olduğunu belirtmek isteriz.